75 år i ekspansjon

Bedriftseventyret startet i 1945 som enmannsfo- retak i Helga Lind-gården, med lånt handlevogn og sykkel som viktige hjelpemidler. Tre år senere – i 1948 – ansatte han bokholder. I 1951 flyttet bedriften over i Metodistkirkens un - deretasje. I 1957 ble første byggetrinn på forret- ningsbygget i Sjøgata 3 tatt i bruk. Siste utvidel - se skjedde i 1978. Da kjøpte Rasch-Tellefsen AS Bjellands fabrikkanlegg i Havnegata og opprettet mottak for nordnorsk ull. - En nøkkel til framgangen ligger i det faktum at jeg selv bereiste salgsruta i Troms og Finnmark. Det betød tre måneders sammenhengende fra- vær fra familien. Under reisen brukte jeg min Ford varebil. Med reklame og firmanavn på begge si - der av karosseriet. Fra disse turene får leseren ta del i Bjarnes for - nøyelige historier og anekdoter. Men noen kom aldri på trykk… - Det kunne fortelles mange røverhistorier fra denne tid, men de fleste lar vi ligge, skriver Bjarne. I jubileumsheftet gir han systematisk informasjon om utviklingen fra personlig firma til aksjeselskap, og økonomisk utvikling. Her får vi et innblikk i både strategiske og rasjonelle grep som førte til solid ekspansjon. I kapitlet ”Det er naturen som rår”, gir han et in - teressant innblikk i de naturgitte driftskostnader som man hadde å bale med i Nord-Norge, sam- menlignet med storbyene sør i landet. Bjarne Rasch-Tellefsen la grunnlaget for et lands - omfattende grossistsamarbeid, der eget grossist- firma fikk ansvaret for Nord-Norge. Noe av hemmeligheten bak suksessen var at han forlot det tradisjonelle handelsmønsteret innen grossistvirksomhet og laget sitt eget, mønster- beskyttede system: System Telfonadvis. Dette var en salgsordning hvor kunder som fulgte et bestemt bestillingsmønster, ble honorert med av- talte rabatter. Nyordningen ga bedriften en meget strukturert og jevn ordreflyt, og lønnsomheten ble god. Fra midten av 1995 overtok landsdekkende kje - der som selv dekket innkjøpsfunksjonene. - Dette var årsaken til at jeg la ned bedriften Bj. Rasch-Tellefsen AS’ engrosavdeling og konsen- trerte meg om våre to andre avdelinger; eiendom og finans. Les hele historien på www.brteiendom.no. Bj. Rasch-Tellefsen AS - 75 år i ekspansjon 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NTIxODY=